EL TERRENY DE JOC

La barreja d’espècies, la humitat del terra, la compactació i textura del terra o l’alçada de l’herba són alguns dels casos que poden influenciar en el terreny de joc.

Tots aquests factors són els que determinen la relació de la pilota amb la superfície del camp, influenciant decisivament a l’alçada del rebot i la velocitat de joc. El futbol és un esport; la gespa on es juga, tota una ciència.

Com ha d’estar el terreny?

Aquest és un dels aspectes més importants en el desenvolupament del joc dels equips. Existeixen aparells especials per mesurar l’alçada de l’herba o el comportament de la pilota sobre la gespa. El moviment de la pilota a l’herba es mesura, per exemple, fent-la caure per una rampa de 45 graus de pendent i mesurant després la distància que agafa l’esfèric.

 A la Universitat de Tennessee asseguren que l’alçada perfecte per a que es pugui jugar al futbol de qualitat és que l’herba no ha de baixar d’1’5 centímetres. Segons la normativa regent, els camps de primer nivell han de mantenir l’alçada entre 1’5 i 3’5 centímetres, una franja molt àmplia que fa variar les condicions de joc. Per exemple, el bot de la pilota: a més alçada, menys rebot.